05-192 Cieksyn, wieś GAWŁOWO nr 2

601 50 40 20 rancho@aksamit.net.pl

Pole namiotowe

 

Do wykorzystania przez Gości.

Uwzględniając potrzeby naszych gości w okresie maj-wrzesień organizujemy dodatkowe miejsca sypialne w wojskowych namiotach, w których może przenocować od 20 do 40 osób.